Om Kören

Bålsta Kammarkör har nu 40 år på nacken och består av ca 25 medlemmar. Vi är ett glatt gäng med god sammanhållning och många av oss har varit med i kören mycket länge. Kören sjunger mest sakral musik och har framfört flera av de stora klassiska körverken, men även sjungit jazz, gospel och profan musik.

Vi medverkar huvudsakligen i Övergrans kyrka ett par gånger per termin men har även konserter i andra kyrkor i pastoratet.

Vi tar gärna emot fler körsångare. Kören har ingen åldersgräns. Eftersom repertoaren är på en lite högre nivå krävs viss sång/körvana och gärna notkunskap. Kom gärna på en övning och lyssna eller ta kontakt för provsjungning. Vi övar i Kyrkcentrum torsdagar 19-21:30, med kort avbrott för fika.

Nuvarande körledare är Gunnar Klum sedan några år tillbaka. Gunnar Klum är en välutbildad körledare, sångsolist och sångpedagog och han är en etablerad och välkänd baryton i Sverige.

Kören har gjort ett flertal körresor genom åren såväl inom landet som utomlands (nordiska länderna, Tyskland, Ungern, Italien, Irland, Spanien, Polen och Österrike) och har där haft mycket uppskattade konserter. De senaste längre resorna gick till Italien (Toscana) oktober 2017, då vi deltog i en körfestival där och till Nice oktober 2019 då vi medverkade i en uppskattad utomhuskonsert vid Svenska kyrkan där.