Category Archives: Uncategorized

God Jul från Kammarkören

Vi är glada att vi fick så stor publik på vår julkonsert i Kyrkcentrum tillsammans med Linnékvintetten.

Ett par ljudspår från konserten bjuder vi på här. Klicka på Lyssna uppe i menyraden!

På julottan sjunger vi i Övergrans kyrka kl 7!

Vi övar inför advent och jul

Den första snön har kommit och snart är det advent. Kören har börjat öva på julrepertoaren.

Vi sjunger i Övergrans kyrka på 1:a söndagen i advent. Sedan har vi konsert tillsammans med Linnékvintetten lördagen före 3:e advent. Då sjunger vi bland annat den jublande glada inledningskören i Bachs Juloratorium.

Solist vid konserten är tenoren Johan Christenson.