HÖSTEN 2022

  • 25 augusti KÖRSTART kl 19.00
  • 11 september HÖGMÄSSA i Magdalenasalen
  • 9 oktober HÖGMÄSSA i Skokloster kyrka
  • 25 december JULOTTA i Övergran kyrka