Kören sjunger på julotta i Övergrans kyrka

Bålsta Kammarkör,
under ledning av
Gunnar Klum,
medverkar på julotta i
Övergrans kyrka kl 7:30
24 december

Caroline Schei, präst
Anna Larsson, musiker
Julottekaffe serveras