Långfredagsgudstjänst med körsång

Fredag 7 april, kl 11:00
Övergrans kyrka

Caroline Schei, präst
Kevin Lembke, organist
Bålsta Kammarkör medverkar
under ledning av Gunnar Klum